Capture d’écran 2018-09-09 à 14.29.20.pn
Capture d’écran 2018-09-09 à 14.29.59.pn
Capture d’écran 2020-04-15 à 11.53.10.
Capture d’écran 2020-04-15 à 11.53.47.

L'Arbre Imaginaire

IMG_1944.JPG
IMG_1942.JPG
IMG_1939.JPG
IMG_1941.JPG
IMG_1940.JPG
IMG_1946.JPG
IMG_2165.JPG
IMG_2164.JPG
IMG_2144.JPG
IMG_2143.JPG
IMG_2142.JPG
IMG_2141.JPG
IMG_2139.JPG
IMG_2140.JPG
IMG_2138.JPG
IMG_2137.JPG
IMG_2135.JPG
IMG_2067.JPG
IMG_2066.JPG
IMG_2021.JPG
IMG_2019.JPG
IMG_2020.JPG
IMG_2017.JPG
IMG_2018.JPG
IMG_2166.JPG

Ma Fusée qui fuse!

IMG_2387.JPG
IMG_2385.JPG
IMG_2386.JPG
IMG_2384.JPG
IMG_2214.JPG
IMG_2383.JPG
IMG_2382.JPG
IMG_2378.JPG
IMG_2377.JPG
IMG_2376.JPG
IMG_2342.JPG
IMG_2341.JPG
IMG_2145.JPG
IMG_2146.JPG
IMG_2152.JPG
IMG_2151.JPG
IMG_2148.JPG
IMG_2338.JPG
IMG_2336.JPG
IMG_2334.JPG
IMG_2339.JPG
IMG_2333.JPG
IMG_2212.JPG
IMG_2337.JPG
IMG_2213.JPG
IMG_2211.JPG
IMG_2194.JPG
IMG_3197.jpg
IMG_3195.jpg
IMG_3262.jpg

Photomontage à la main

IMG_8635.JPG
IMG_8343.JPG
IMG_8119.JPG
IMG_7254.JPG
IMG_7285.JPG
IMG_7061.JPG
IMG_6909.JPG
IMG_6813.JPG
IMG_5994.JPG
IMG_5970.JPG
IMG_6122.JPG
IMG_5750.JPG
IMG_5475.JPG
IMG_5744.JPG
IMG_4583.JPG
IMG_5398.JPG
IMG_3535.JPG
IMG_2388.JPG
IMG_0857.JPG
IMG_0490.JPG
IMG_0051.JPG

Mon Iceberg / Affiche de Prévention

IMG_2592.JPG
IMG_6261.JPG
IMG_5584.JPG
IMG_1948.JPG
IMG_2453.JPG
IMG_9087.JPG
IMG_1198.JPG
IMG_1335.JPG
IMG_1045.JPG
IMG_0048.JPG
IMG_1956.JPG
IMG_1969.JPG
IMG_2286.JPG
IMG_2348.JPG
IMG_3095.JPG
IMG_2866.JPG
IMG_3347.JPG
IMG_4199.JPG
IMG_4351.JPG
IMG_5701.JPG
IMG_6136.JPG
IMG_6926.JPG
IMG_8336 2.JPG
IMG_8837.JPG
IMG_9715.JPG

Photomontage Surréaliste

IMG_9003.JPG
IMG_7986.JPG
IMG_6408.JPG
IMG_4628.JPG
IMG_0180.JPG
IMG_3129.JPG
IMG_2353.JPG

Mon Iceberg

IMG_9460.JPG
IMG_9451.JPG
IMG_8285.JPG
IMG_7221.JPG
IMG_3802 2.JPG
IMG_3992.JPG
IMG_3094.JPG
IMG_2749.JPG
IMG_2268.JPG
IMG_2518.JPG
IMG_0948.JPG
IMG_0624.JPG
IMG_0484 2.JPG
IMG_0077 2.JPG
IMG_0189.JPG

Ma boisson fantastique

IMG_7641.JPG
IMG_9832.JPG
IMG_7302.JPG
IMG_7215.JPG
IMG_6758.JPG
IMG_6487.JPG
IMG_6158.JPG
IMG_6131.JPG
IMG_5905.JPG
IMG_5265.JPG
IMG_5181.JPG
IMG_5001.JPG
IMG_4682.JPG
IMG_4641.JPG
IMG_4530.JPG
IMG_4258.JPG
IMG_3076.JPG
IMG_3785.JPG
IMG_3769.JPG
IMG_3591.JPG
IMG_3080.JPG
IMG_2499.JPG
IMG_2352.JPG
IMG_0615.JPG
IMG_1216.JPG
IMG_0054.JPG
IMG_3143.JPG

Voir les choses en grand !

IMG_7339.JPG
IMG_0622.JPG
IMG_9948.JPG
IMG_9790.JPG
IMG_6587.JPG
IMG_5953.JPG
IMG_6713.JPG
IMG_8192.JPG
IMG_6993.JPG
IMG_5953 2.JPG
IMG_5105.JPG
IMG_5737.JPG
IMG_4588.JPG
IMG_5392.JPG
IMG_4142.JPG
IMG_4076.JPG
IMG_6977.JPG
IMG_1469.JPG
IMG_0883.JPG
IMG_0491.JPG

La Métamorphose

IMG_2066.JPG
IMG_4066.JPG
IMG_5749.JPG
IMG_8133.JPG
IMG_4170.JPG
IMG_3204.JPG
IMG_6195.JPG
IMG_8530.JPG
IMG_4480.JPG
IMG_2767.JPG
IMG_1850.JPG